Financiering en belastingen

Financiering en belastingen tweede woning buitenland

grote woning L'etang vallier

Wilt u een tweede woning in het buitenland kopen? Dan heeft dat financiële en fiscale gevolgen. Welke gevolgen hangt voornamelijk af van de manier waarop u de financiering regelt. René Bruel, Specialist Internationaal van het Kenniscentrum Vermogensadvies, zet de belangrijkste aandachtspunten waar u op moet letten bij het kopen van een tweede woning in het buitenland op een rij.

Zal ik mijn eigen geld inzetten of lenen?

Als u een tweede woning in het buitenland wilt kopen, bent u misschien in de positie om te kiezen tussen uw eigen geld inzetten of gaan lenen. Deze keuze heeft fiscale gevolgen. Zowel in Nederland als in het buitenland. Door met eigen geld te financieren, betaalt u in Nederland geen inkomstenbelasting over de buitenlandse woning. U moet de waarde bij de aangifte weliswaar vermelden in box 3, maar u kunt in diezelfde aangifte om vermindering ter voorkoming van dubbele belasting vragen.
Voor zover u geleend geld voor een tweede woning in het buitenland gebruikt, geldt deze vermindering niet. Lenen levert daarom alleen voordeel op voor zover het rendement op uw eigen geld hoger is dan de rente op de lening plus de (gemiddelde) vermogensrendementsheffing in box 3.

grote woning L'Etang Vallier

Wat zijn de fiscale gevolgen voor een tweede woning in het buitenland?

Maar u moet ook naar de fiscale gevolgen in het buitenland kijken. Als de financieringsschuld in het buitenland fiscaal voordeel oplevert, kunt u al bij een lager rendement op uw spaargeld ‘quitte’ spelen. Een financieringsschuld kan bijvoorbeeld invloed hebben op inkomstenbelasting, vermogensbelasting en erfbelasting die u in het buitenland moet betalen.

Kan ik in het buitenland vermogensbelasting besparen?

In sommige landen moet u over uw tweede woning ook vermogensbelasting betalen. Als u een schuld heeft in verband met de vakantiewoning, wordt het bedrag waarover u vermogensbelasting moet betalen lager. Maar ook zonder lening betaalt u in de praktijk vaak geen vermogensbelasting. Dit komt door hoge vrijstellingen die in de meeste landen gelden. Dan levert een schuld geen besparing van vermogensbelasting op.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn tweede woning in het buitenland verhuur?

Of u de vakantiewoning wel of niet verhuurt, is niet van invloed op de inkomstenbelasting die u in Nederland moet betalen (box 3). Maar wel op de buitenlandse inkomstenbelasting. Als u de vakantiewoning verhuurt, kunt u de betaalde rente over een financieringsschuld soms aftrekken van de huurinkomsten. Maar dit levert niet altijd voordeel op. Bijvoorbeeld als de kostenaftrek in het buitenland volgens een forfaitair systeem verloopt of aan een maximum gebonden is.

Hoe zit het met erfbelasting als ik een tweede woning in het buitenland nalaat?

De meeste landen heffen erfbelasting als u in dat land gelegen onroerend goed nalaat. Bij een schuld op de vakantiewoning betalen uw erfgenamen meestal minder belasting in het buitenland. Ook Nederland heft erfbelasting over de buitenlandse woning. Toch leidt dat meestal niet tot een nadelige situatie. Ook niet als er geen financieringsschuld is. Uw erfgenamen mogen de buitenlandse erfbelasting in veel gevallen namelijk verrekenen met de Nederlandse.
Sommige situaties verdienen echter bijzondere aandacht. Bijvoorbeeld als het bedrag waarover erfgenamen in het buitenland erfbelasting moeten betalen zeer hoog is. Of als de erfenis gaat naar een partner waarmee u ongehuwd samenwoont. Of naar familie buiten de rechte lijn, zoals broers, zussen, neven en nichten. De buitenlandse erfbelasting kan dan al gauw hoger uitvallen dan de Nederlandse. In dat geval kunnen erfgenamen niet alle buitenlandse erfbelasting aftrekken van hun Nederlandse aanslag. Een financieringsschuld op de woning kan dat voorkomen.

Een tweede huis in Frankrijk

In Frankrijk hebben de laatste jaren diverse fiscale wijzigingen plaatsgevonden die ook voor bezitters van tweede woningen van belang zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van de ‘taxe sur la plus-value’, de belasting die u moet betalen als u de Franse vakantiewoning met winst verkoopt. En de Franse vermogensbelasting die per 2018 is herzien.