Tweede huis in Frankrijk

Tweede Huis in Frankrijk

Als u een tweede woning in het buitenland bezit, heeft dat financiële en fiscale gevolgen. Zowel in Nederland als in het buitenland. Wat de gevolgen precies zijn, verschilt per land. Ook Frankrijk heeft zo zijn eigen regels. Hier leest u meer over een tweede woning in Frankrijk.

Veel fiscale veranderingen

In Frankrijk hebben de laatste jaren veel fiscale wijzigingen plaatsgevonden. Als u een tweede woning in Frankrijk heeft, hebben sommige maatregelen ook gevolgen voor u.

Verkoopwinstbelasting

Neem bijvoorbeeld de ‘taxe sur la plus-value’, de belasting die u in Frankrijk moet betalen als u uw tweede woning in Frankrijk met winst verkoopt. Deze verkoopwinst is het verschil tussen de koopprijs en de verkoopprijs. Waarbij u bij de koopprijs bepaalde kosten mag optellen, bijvoorbeeld de aankoopkosten en kosten voor verbouwingen. Ook van de verkoopprijs mag u bepaalde kosten aftrekken, zoals makelaarskosten. Als inwoner van een EU-land betaalt u momenteel 19% belasting.

Extra belasting

Maakt u meer dan € 50.000,- winst, dan betaalt u extra inkomstenbelasting. Bij een winst tot € 100.000,- bedraagt de extra heffing 2%. Daarboven loopt het tarief stapsgewijs op tot maximaal 6%, als de winst meer dan € 250.000,- is.

Sociale bijdragen

Over de verkoopwinst heft Frankrijk naast inkomstenbelasting ook 17,2% sociale bijdragen. Sinds 2012 legt Frankrijk deze heffing ook op aan niet-inwoners met een tweede woning in Frankrijk. Echter, het Europese Hof van Justitie heeft op 26 februari 2015 beslist dat Frankrijk geen sociale bijdragen mag heffen over inkomsten van personen die onderworpen zijn aan het socialezekerheidsstelsel in een andere EU-lidstaat. Frankrijk heeft inmiddels zijn wetgeving zodanig aangepast dat het vanaf 2016 toch sociale bijdragen van niet-inwoners kan heffen. Volgens Frankrijk handelt het nu niet langer in strijd met het EU-recht.

Geen heffingen meer na lange bezitsperiode

Heeft u de tweede woning In Frankrijk langer dan 5 jaar in uw bezit gehad? Dan neemt het bedrag waarover u belasting moet betalen jaarlijks met een bepaald percentage af. Tot de heffingsgrondslag uiteindelijk nul is geworden, en u dus niets meer hoeft te betalen.

Sinds de laatste wijziging per 1 september 2013 is de periode waarin de heffingsgrondslag voor de inkomstenbelasting tot nul daalt 22 jaar. Voor de sociale bijdragen duurt het 30 jaar voordat de heffingsgrondslag nul is geworden.

Hervorming vermogensbelasting

De meest recente belangrijke wijziging in Frankrijk betreft de hervorming van de vermogensbelasting. De ‘impôt de solidarité sur la fortune’ (ISF)  is per 2018 vervangen door de ‘Impôt sur la fortune immobilière’ (IFI). De tarieven en vrijstellingen zijn op zich niet veranderd. Wel is de aftrek van schulden beperkt.